Norsk navn: Apeskrekk, kranstre, kransgran, skjellgran.

Vitenskapelig navn: Araucaria araucana 

 

Apeskrekk er oftest enten hunnlig eller hannlig, men blomstrer først ved 40 – 50 års alder. Hannblomster utvikles fra juni ett år før pollenspredning, mens hunnkongler dannes i februar-mars og er klar for pollinering allerede i juni samme år.

Apeskrekk er ett vakkert tre med sitt spesielle utseende, bladene er tykke, skjellaktige og stive, og dekker kvistverket godt.

Treet kan bli 40 meter høyt og ha en diameter på inntil 2 meter. Vil gjerne stå solrikt og lunt plassert i hagen, moldrik og fuktig jord.

 

Apeskrekk hører til en familie som var vidt utbredt i Juratiden for 199 – 150 mill. år siden. Apeskrekkens eksistens er nå truet og gamle trær er blitt sjeldne pga brann. Hogst er nå forbudt der den vokser vilt i Andesfjellene og Nahuélbuta.

Ingen steder i verden finnes arten lenger nord enn hos oss, og vi oppfordrer til å sette av plass i hagen, slik at det kan sikres frø for framtiden. Treet bærer omlag 200 frø.