Apeskrekk.

The following is an excerpt. Norsk navn: Apeskrekk, kranstre, kransgran, skjellgran. Vitenskapelig navn: Araucaria araucana    Apeskrekk er oftest enten hunnlig eller hannlig, men blomstrer først ved 40 – 50 års alder. Hannblomster
Les mer